Drankenhandelaars vragen dringend extra steunmaatregelen: ‘90% van onze omzet draaien we dankzij de horeca- en eventsector.’

Tijdens de lockdown bleven de drankenhandels in ons land altijd open, als essentiële sector, net zoals de supermarkten. Maar wie dacht dat ook hun omzet in die periode op peil bleef, vergist zich schromelijk. Vele drankenhandelaars zagen hun verkoop van de ene dag op de andere kelderen naar amper 10 tot 20% van het normale niveau. “80% tot 90% van onze reguliere omzet draaien we dankzij de horeca- en eventsector”, verduidelijkt Guy Dewulf, directeur en woordvoerder van FEBED, de Federatie van Belgische Drankenhandelaars.

Bron: FEBED

Voor de drankenhandelaars is de heropstart van de horeca bijna even cruciaal om te overleven dan voor de horecasector zelf.  Toch zijn met die verhoopte heropstart de problemen van de drankenhandelaars nog lang niet van de baan en zijn bijkomende ondersteuningsmaatregelen broodnodig.
De omzet zal nog altijd heel wat lager zijn als voor de coronacrisis en de terugname van vervallen producten zal heel wat inspanningen en middelen vergen. Vandaar dat specifieke steunmaatregelen voor de sector nodig zijn om deze moeilijke periode te overbruggen en zoveel mogelijk tewerkstelling te behouden.

Omzet hoofdzakelijk horeca

De Belgische drankenhandelaars realiseren hun omzet hoofdzakelijk in de horeca. Voor de meeste drankenhandelaars vertegenwoordigt de horeca 80 à 90 % van hun omzet. Niettegenstaande de drankenhandelaars tot de essentiële sectoren behoren, is de impact voor hen zeer groot van de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van Covid-19. De omzet gerealiseerd bij horeca-klanten is volledig weggevallen.

De sector kijkt uit naar de heropening van de horeca en neemt alle maatregelen om de leveringen op een veilige manier te laten verlopen. De sectorgids voorziet in een reeks maatregelen die het mogelijk maken voor de drankenhandelaar om zowel de activiteiten in zijn distributiecentrum als de leveringen bij de klanten op een veilige manier te laten gebeuren. De maatregelen die iedere horecazaak zal invoeren, zullen strikt nageleefd worden.

Opvangnet

De heropening van de horeca betekent niet dat alle problemen voor de drankenhandelaars van de baan zijn en dat ze terugkeren naar de situatie van voor de coronacrisis. De maatregelen die zullen genomen worden, noodzakelijk om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zal er toe leiden dat de capaciteit in de horeca-zaken zal beperkt zijn. Het consumentenvertrouwen zal terug moeten opgebouwd worden. Dat alles leidt er toe dat de omzet heel wat lager zal zijn dan voor de coronacrisis. De inschatting van de omzet na heropening is:

1ste maand: 30 %
2de maand: 40 %
3de tot 6de maand: 50 %
Gemiddeld over de eerste zes maand: 45 %

De horeca-sector zal extra steun nodig hebben om deze periode te overbruggen. Ook de drankenhandelaars hebben specifieke steunmaatregelen nodig. Naast de daling van de omzet, de daling van de grootte van de bestellingen, zullen de drankenhandelaars heel wat kosten moeten dragen om de producten die tijdens de sluiting van de horeca de vervaldatum bereikt hebben, gratis te vervangen.

Je zou ook graag