Privacy Policy

 

MEDIAGEUZEN respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Zij behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De door de consument meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame – en / of marketingdoeleinden.

De consument beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de consument via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MEDIAGEUZEN, Vleminckstraat 10 te 2000 Antwerpen, info@mediageuzen.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe dient hij zich te richten tot MEDIAGEUZEN, Vleminckstraat 10 te 2000 Antwerpen, info@mediageuzen.be

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen, MEDIAGEUZEN heeft dus geen toegang tot dat paswoord.

MEDIAGEUZEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.